ออกแบบโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

Texfocus design tooling inhouse by using 3D design program. ออกแบบแม่พิมพ์ภายใน

ทีมวิศวกรของเราเชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ใช้จากความคิดใหม่ๆมาออกแบบแม่พิมพ์ ทางลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกผลิตออกมาได้คุณภาพ แม่พิมพ์จะสามารถทำได้ทั้งเป็น progressive compound หรือ single die แล้วแต่แบบของสินค้า

การผลิตแม่พิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ

Tooling design for 2D program.

การออกแบบและประกอบแม่พิมพ์โดยทีมวิศวกรและช่างแม่พิมพ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น AutoCAD และ ZW3D Designซึ่งจะคำนึงถึงอายุการใช้งานของสินค้าและค่าใช้จ่ายของลูกค้าเป็นหลัก